logga

Katteriet


Zanoza är ryska och betyder flisa. Katteriet är döpt efter vår första sibbe, S*Solberga Zafirs Eliza, med smeknamn Flizan. En fantastisk katt som också är mor till vår andra hona Ardis och mormor till Danny.

I vårt katteri strävar vi efter att ta tillvara det unika med den Sibiriska katten och att i hemmiljö, i liten skala, föda upp friska och sociala individer.

Hemma är Bergshamra, 15 km söder om Norrtälje. Hemma är också arbetsplatsen, så vi lever tätt tillsammans med katterna och Grand Danois-tjejen Nora.Annette Bogefors-Roos
Bergshamravägen 36
761 11 Bergshamra
Tel 073-937 62 63
E-post: info@zanozassibir.se